Norrort AB - Privacy Policy

Integritet & Cookies

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar
in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Norrortved AB
Kappetorpsvägen 7
19277 Sollentuna

 Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Norrortveds behandling sker enligt gällande lagstiftning.
I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas
samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Norrortved.se

Personuppgifter behandlas för att:
• Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst.
• Hantera betalningar (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas).
• Hantera retur och reklamationer 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer).
• Betalinformation (t.ex. transaktionsreferens, transaktionstidpunkt).
• Kundnummer
• Betalningshistorik
• Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress. 

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal 

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts och för en tid om 36 månader därefter, behåller vi personuppgifterna i 12 månader efter senaste köp.

Personuppgifter behandlas för att: 
• Visa relevanta produktrekommendationer.
• Skicka direktmarknadsföring via e-post, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation.
• De kategorier av personuppgifter som behandlas är: 
Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer).
Uppgifter om hur kunden använder företagets webbsidor, och andra digitala kanaler.
Uppgifter om genomförda köp.
Användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik). 

För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring som ska användas genomförs analyser om:
• Hur webbsidor och andra digitala kanaler används (t.ex. vilka sidor och delar av sidor som besöks)
• Köphistorik 

Laglig grund:
Registrerad och oregistrerad kund – berättigat intresse.
Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster. 

Lagringsperiod: Så länge vi tror att du har nytta av vår kommunikation och du inte har valt att aktivt tacka nej.

Personuppgifter behandlas för att:
• Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon, mail eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).
• Kunna göra identifikation.
• Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support). 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är :
• Namn
• Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
• Din korrespondens
• Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt. 

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden. 

Lagringsperiod: Korrespondens i kundtjänstärenden sparas i 36 månader

Personuppgifter behandlas för att:
• Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. I den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ. De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
• Din korrespondens • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
• Betalningsinformation 

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. 

Lagringsperiod: Personuppgifter sparas under så lång tid som krävs för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. I marknadsföringssyfte används inte information om köptransaktioner som är äldre än 3 år. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL
Rätt till tillgång:
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k registerutdrag (ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in). Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. 

Rätt till rättelse:
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering:
Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om: • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen. • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. • Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. 

OM COOKIES
Personuppgifter kan samlas in när du använder norrortved.se och då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på norrortved.se där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Detta kan vara användning av t.ex. cookies. 

VAD ÄR EN COOKIE?
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en textfil under en längre tid, men har ett utgångsdatum. Denna cookie syftar till att exempelvis tala om för dig vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra typen av cookie är en så kallad sessionscookie, som saknar utgångsdatum. Textfilen sparas temporärt så länge som du är inne och surfar på en sida, och hjälper exempelvis till med att hålla reda på vilket språk som du vill använda dig av. Så snart som webbläsaren stängs ner raderas också textfilen. 

VARFÖR ANVÄNDER VI COOKIES?
Vi använder cookies för att få fram webbstatistik. Denna statistik behöver vi för att vidareutveckla norrortved.se. För att kunna använda norrortved.se fullt ut måste du acceptera cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att norrortved.se inte kommer att fungera som avsett. 

KONTAKTUPPGIFTER
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på: Norrortved AB kundtjanst@norrortved.se 

ÄNDRINGAR I POLICYN
Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida.

Senast uppdaterad 2018-05-25

Nytt utsende. Samma Norrortved!

Vi är samma Norrortved som tidigare. Samma ägare, samma kvalitetsved och framförallt – samma service. 

Välkommen!