Köp- & leveransvillkor

 Priser och betalning

 • Våra priser redovisas alltid inklusive moms.
 • Betalning sker vid beställning eller senast i samband med leverans om ingen annan överenskommelse ar gjord.
 • Möjliga betalningssätt är kontant eller swish. Faktura gäller endast företagskunder och en administrativ kostnad tas ut. 
 • Om betalning inte är fullgjord enligt avtal kommer en påminnelse skickas och därefter en andra påminnelse med dröjsmalsränta. Som sista steg anlitas inkassobolag om inte Norrortved AB och kund kan komma överens.


Leverans

 • Leverans sker till uppfart/ utanför port (till en leveransadress om ingen annan överenskommelse är gjord) eller där det är lämpligast for oss att lägga veden. Vid hinder på uppfarten läggs veden på lämplig plats intill tomten eller port. Detsamma gäller om kund som beställt veden sagt att denne är hemma men ej är hemma vid leverans så förbehåller Norrortved AB sig rätten att bedöma lämpligaste platsen for placering av veden.
 • Vill du ha veden levererad till annan plats än uppfart/utanför port kostar detta 400 kr per pabörjad femton minuter (15 min).
 • Norrortved AB forbehaller sig ratten att bedoma om barhjalp ska tas ut om utpekad avlastningsplats ar langre bort an kunden uppgett.
 • Efter beställning kan det dröja upp till 1-2 veckor innan du får leverans under högsäsong. Vi kontaktar dig för överenskommelse kring leveransdag.
 • Är du inte nöjd med veden måste kunden kontakta oss och beskriva vad som inte är bra med, samt visa ev. foton om veden inte uppfyller standard enligt kunden.
 • Norrortved AB har rätten att avboka en leverans när som helst i processen.
 • Beställningen måste avbokas senast inom 12 h efter att leveransdatum meddelats. Har leverans lämnats till kund är köpet avslutat och kunden är ålagd att betala enligt överenskommelsen.

 

 

Nytt utsende. Samma Norrortved!

Vi är samma Norrortved som tidigare. Samma ägare, samma kvalitetsved och framförallt – samma service. 

Välkommen!